Factsheet Monitor leskwaliteit vo

De kwaliteit van de lessen is van groot belang voor het leerproces van leerlingen. Een goed zicht op de leskwaliteit is daarom nodig. Om meer zicht te krijgen op de leskwaliteit heeft de Inspectie van het Onderwijs een representatieve steekproef van scholen in het funderend onderwijs uitgevoerd. In samenwerking met de Universiteit Twente is een wetenschappelijk onderbouwd lesobservatie-instrument ontwikkeld: de Monitor leskwaliteit.

In een representatieve steekproef van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn lessen geobserveerd. Wat zijn precies kenmerken van een effectieve les? En in hoeverre zien we die terug in de praktijk? 
In de factsheet leest u hier meer over.