Technische rapporten Monitor leskwaliteit

De kwaliteit van de lessen is van groot belang voor het leerproces van leerlingen. Een goed zicht op de leskwaliteit is daarom nodig. Om meer zicht te krijgen op de leskwaliteit heeft de Inspectie van het Onderwijs een representatieve steekproef van scholen in het funderend onderwijs uitgevoerd. In samenwerking met de Universiteit Twente is een wetenschappelijk onderbouwd lesobservatie-instrument ontwikkeld: de Monitor leskwaliteit.

Hieronder vindt u de technische rapporten per sector.