Factsheet Peil.Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021

Factsheet met de eerste resultaten uit de peiling Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021. Voorloper van het volledige rapport Peil.Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021 (december 2022).

Grotere leesvaardigheid bij meer lezen voor eigen plezier en meer vertrouwen in eigen vaardigheid

Leerlingen die vaker voor hun plezier lezen en meer vertrouwen hebben in hun eigen leesvaardigheid, zijn vaardiger in begrijpend lezen dan leerlingen die minder vaak buiten school lezen en minder vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheid. Ook meisjes, leerlingen die thuis voornamelijk Nederlands spreken en leerlingen die thuis meer dan 25 boeken bezitten, halen gemiddeld hogere leesscores. Begrijpend lezen is een basisvaardigheid en een van de sleutels tot (onderwijs)succes; veel informatie wordt immers verwerkt door te lezen. De peilingsresultaten onderstrepen hoe belangrijk het is dat leerlingen met plezier en vertrouwen blijven lezen en daartoe zoveel mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd worden.