Evaluatie van het zijinstroomtraject leraren in het vo en mbo

Sinds augustus 2000 (Interimwet Zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs) is het in de sectoren PO en VO mogelijk om leraar te worden zonder dat men de reguliere lerarenopleiding volgt. Dit alternatief traject werd tot op het moment van de invoering van de wet BIO (Wet Beroepen in het Onderwijs) in augustus 2006 ondersteund door geoormerkte subsidie.