Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: De Financiële Staat van het Onderwijs 2018

Zicht van besturen op financiële ontwikkelingen kan beter

Deze week is de Financiële Staat van het Onderwijs over 2018 verschenen. De Financiële Staat toont dat de meeste scholen en instellingen over het algemeen financieel gezond zijn. Ook doen besturen belangrijke investeringen. De besturen in het voortgezet onderwijs lijken zich bijvoorbeeld voor te bereiden op de daling van het leerlingenaantal en de mogelijke personele gevolgen daarvan. Wel zijn nog altijd de financiële resultaten hoger dan besturen jaarlijks begroten en daardoor blijven de vermogens ieder jaar oplopen. De inspectie benadrukt daarom dat de opgave voor de onderwijsbesturen blijft: beter greep krijgen op de financiële ontwikkelingen, zeker gezien de belangrijke thema’s zoals behoud van kwaliteit in tijden van lerarentekort en krimp.

Download de Financiële Staat van het Onderwijs 2018.

Financiële Staat 2018

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.