Financiële Staat van het Onderwijs 2018 (versie januari 2020)

Jaarlijks publiceert de inspectie hoe het onderwijs in Nederland er financieel voor staat. De Financiële Staat van het Onderwijs 2018 toont dat de meeste scholen en onderwijsinstellingen momenteel financieel gezond zijn. Wel houden de onderwijsbesturen gezamenlijk nog altijd meer over dan ze begroten en daardoor blijven hun vermogens ieder jaar oplopen. Juist omdat er zoveel op het onderwijs afkomt, zo benadrukt de inspectie in de Financiële Staat van het Onderwijs 2018, moeten onderwijsbesturen beter greep krijgen op de ontwikkelingen en de financiën.

(In de versie van januari 2020 is op pagina 93 de verwisseling van enkele diagrammen hersteld.)

Continuïteit en doelmatige besteding vraagt beleid

Goed (financieel) beleid door de onderwijsbesturen is van doorslaggevend belang voor de continuïteit van de instelling en voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom besteedt de Financiële Staat van het Onderwijs er bijzondere aandacht aan. De jaarverslagen van de onderwijsbesturen moeten een beschouwing geven over het voorgenomen beleid in de komende jaren, met een vertaling naar de financiële implicaties. Er blijkt verbetering mogelijk en nodig in de jaarverslagen. Zo is er nog steeds vrij structureel sprake van onderschatting van het resultaat. Ook moeten veel besturen meer aandacht geven aan de werking van het systeem voor risicobeheer en aan de manier waarop ze met risico’s omgaan.

Zie ook pagina 16 van de Financiële Staat van het Onderwijs 2018,  tabel 2.1.

Ontwikkeling percentage positieve oordelen over de informatiewaarde van de continuïteitsparagraaf, tussen 2013 en 2017

Ontwikkeling percentage positieve oordelen over de informatiewaarde van de continuïteitsparagraaf, tussen 2013 en 2017
2013201420162017
Prognose leerlingen en ontwikkeling fte66839495
Meerjarenbegroting38538588
Toelichting meerjarenbegroting33557579
Rapportage risicobeheer38585840
Risico’s en onzekerheden39756970
Beleidsrijke meerjarenbegroting*--4954
Rapportage interne toezichthouder52705549
* dit noemden wij in Financiële Staat 2016 “verbinding met instellingsbeleid”

4: dit noemden wij in Financiële Staat 2016 “verbinding met instellingsbeleid”

Brontabel als csv (407 bytes)

Grote verschillen tussen begroting en resultaat

Zie ook pagina 18 van de Financiële Staat van het Onderwijs 2018,  figuren 2.4 t/m 2.9.

Vergelijking tussen begroting en resultaten 2016-2018, in mln. euro

Vergelijking tussen begroting en resultaten, 2016 – 2018, onderwijs als geheel, incl. samenwerkingsverbanden passend onderwijs in mln. euro

Vergelijking tussen begroting en resultaten, 2016 – 2018, onderwijs als geheel, incl. samenwerkingsverbanden passend onderwijs in mln. euro
BegrootPositief resultaatNegatief resultaat
2016-171.188.602273.214.873
2017-303.282.162271.462.158
2018-122.402.496391.845.931
Bron: DUO, 2019a Brontabel als csv (144 bytes)

Primair onderwijs

Primair onderwijs
BegrootPositief resultaatNegatief resultaat
2016-49.522.30974.301.217
2017-68.628.640106.417.872
2018-63.301.4415.895.043
Bron: DUO, 2019a Brontabel als csv (138 bytes)

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs
BegrootPositief resultaatNegatief resultaat
2016-37.665.93623.149.314
2017-31.370.44562.895.180
201830.331.05393.892.502
Bron: DUO, 2019a Brontabel als csv (137 bytes)

Middelbaar beroepsonderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs
BegrootPositief resultaatNegatief resultaat
20166.080.24381.324.167
2017-39.909.0997.268.627
20182.501.78792.163.876
Bron: DUO, 2019a Brontabel als csv (133 bytes)

Reserves nemen ieder jaar toe

Zie ook pagina 20 van de Financiële Staat van het Onderwijs 2018,  figuren 2.21 t/m 2.27.

Hoger onderwijs

Hoger onderwijs
BegrootPositief resultaatNegatief resultaat
2016-70.244.947-91.269.258
2017-95.387.504-11.033.798
2018-21.974.266113.341.445
Bron: DUO, 2019a Brontabel als csv (141 bytes)

Wetenschappelijk onderwijs

Wetenschappelijk onderwijs
BegrootPositief resultaatNegatief resultaat
2016-37.161.180136.952.426
2017-68.746.47274.135.163
2018-51.021.45067.087.275
Bron: DUO, 2019a Brontabel als csv (139 bytes)

Toename van de reserves sinds 2014, onderwijs als geheel, incl. samenwerkingsverbanden in mln. euro

Toename van de reserves sinds 2014, onderwijs als geheel, incl. samenwerkingsverbanden in mln. euro
Gerealiseerd 2018Gerealiseerd 2017Gerealiseerd 2016Gerealiseerd 2015Gerealiseerd 2014
2014305.943.312
2015529.666.873305.943.312
2016273.214.873529.666.873305.943.312
2017271.462.158273.214.873529.666.873305.943.312
2018391.845.931271.462.158273.214.873529.666.873305.943.312
Brontabel als csv (312 bytes)

Primair onderwijs

Primair onderwijs
Gerealiseerd 2018Gerealiseerd 2017Gerealiseerd 2016Gerealiseerd 2015Gerealiseerd 2014
2014-33.012.511
201534.149.831-33.012.511
201674.301.21734.149.831-33.012.511
2017106.417.87274.301.21734.149.831-33.012.511
20185.895.043106.417.87274.301.21734.149.831-33.012.511
Brontabel als csv (303 bytes)

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs
Gerealiseerd 2018Gerealiseerd 2017Gerealiseerd 2016Gerealiseerd 2015Gerealiseerd 2014
2014-14.378.740
201558.937.423-14.378.740
201623.149.31458.937.423-14.378.740
201762.895.18023.149.31458.937.423-14.378.740
201893.892.50262.895.18023.149.31458.937.423-14.378.740
Brontabel als csv (302 bytes)

Middelbaar beroepsonderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs
Gerealiseerd 2018Gerealiseerd 2017Gerealiseerd 2016Gerealiseerd 2015Gerealiseerd 2014
201443.752.256
2015182.510.57243.752.256
201681.324.167182.510.57243.752.256
20177.268.62781.324.167182.510.57243.752.256
201892.163.8767.268.62781.324.167182.510.57243.752.256
Brontabel als csv (299 bytes)

Hoger onderwijs

Hoger onderwijs
Gerealiseerd 2018Gerealiseerd 2017Gerealiseerd 2016Gerealiseerd 2015Gerealiseerd 2014
201443.752.256
2015182.510.57243.752.256
201681.324.167182.510.57243.752.256
20177.268.62781.324.167182.510.57243.752.256
201892.163.8767.268.62781.324.167182.510.57243.752.256
Brontabel als csv (299 bytes)

Wetenschappelijk onderwijs

Wetenschappelijk onderwijs
Gerealiseerd 2018Gerealiseerd 2017Gerealiseerd 2016Gerealiseerd 2015Gerealiseerd 2014
2014144.118.304
2015146.737.260144.118.304
2016136.952.426146.737.260144.118.304
201774.135.163136.952.426146.737.260144.118.304
201867.087.27574.135.163136.952.426146.737.260144.118.304
Brontabel als csv (309 bytes)

Verschil tussen begroting en resultaat 2016-2018, gehele onderwijs, incl. samenwerkingsverbanden, in mln. euro

Verschil tussen begroting en resultaat 2016-2018, gehele onderwijs, incl. samenwerkingsverbanden, in mln. euro
201620172018
2016444.403.475
2017574.744.320
2018514.248.427

Doordat de begroting vaak negatief is en het resultaat positief, is het verschil groter.

Brontabel als csv (77 bytes)