Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - december 2019

In deze editie leest u onder andere over de mogelijkheid om een reactie in het rapport te geven. Verder informeren we u over de uitreiking van het predicaat Excellente School en over het pas gepubliceerde rapport Peil.Mondelinge taalvaardigheid s(b)o.

Gebruik de mogelijkheid om een reactie in het rapport te geven

Met de invoering van de nieuwe onderzoekskaders hebben scholen en besturen de mogelijkheid om een bestuursreactie te geven in het inspectierapport. In een apart hoofdstuk kunnen zij reageren op de uitkomsten van het onderzoek en aangeven welke conclusies zij trekken voor de verdere schoolontwikkeling. We roepen u uitdrukkelijk op om hier gebruik van te maken. Tot nu toe deden de meeste besturen/scholen dit, op een enkele uitzondering na. Het is een gemiste kans om niet van de mogelijkheid gebruik te maken. Rapporten staan voor een periode van minimaal 4 jaar op onze website. Een eigen reactie en een blik op de toekomst van de school is een belangrijke aanvulling.

Feestelijke uitreiking predicaat Excellente School

Op 20 januari 2020 wordt op feestelijke wijze bekend gemaakt welke scholen het predicaat Excellente School ontvangen, dat geldig is van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Net zoals voorgaande jaren worden de predicaten op de scholen zelf uitgereikt. De scholen die het predicaat krijgen overhandigd hadden voor deelname al de waardering Goed van de inspectie ontvangen. In het najaar van 2019 bezocht een onafhankelijke jury de scholen en is vastgesteld dat de scholen zich onderscheiden van andere goede scholen op een zelfgekozen excellentieprofiel.

Wil uw school ook het predicaat Excellente School ontvangen?

Van 1 april tot en met 20 mei 2020 zijn scholen met de waardering Goed van harte uitgenodigd zich aan te melden voor het traject Excellente Scholen 2021-2023. Kijk voor meer informatie op www.excellentescholen.nl.

Grote verschillen in mondelinge taalvaardigheid leerlingen speciaal (basis)onderwijs   

Er zijn grote verschillen in de beheersing van luister-, spreek- en gespreksvaardigheden tussen leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so). Dat blijkt uit de peiling Mondelinge taalvaardigheid einde sbo en so, de eerste peiling die ook in het speciaal onderwijs (alleen op voormalig cluster 4-scholen) is uitgevoerd. Sbo- en so-leerlingen in leerroute 1, met uitstroomprofiel vmbo-gl/tl, havo of vwo, laten met name voor luisteren en spreken beheersingsniveaus zien die dicht bij de beheersingsniveaus in het regulier basisonderwijs liggen. Voor luisteren beheerst 91% van deze leerlingen het fundamentele niveau 1F (en 44% ook het streefniveau 1S/2F); voor spreken beheerst 85% niveau 1F. Vooral leerlingen in leerroute 3, met uitstroomprofiel vso arbeid/praktijkonderwijs, beheersen het fundamentele niveau (nog) niet (luisteren 19% niveau 1F en spreken 59% niveau 1F). Lees het rapport Peil.Mondelinge taalvaardigheid s(b)o op de website.

Onderzoek naar de kwaliteit van de jaarlijkse prestatieanalyse in het speciaal onderwijs

Voor de uitvoering van onze waarborgfunctie monitoren we de prestaties van besturen en scholen. We voeren hiervoor jaarlijks een prestatieanalyse uit. Het afgelopen jaar hebben we hier een nieuw model voor ontwikkeld, namelijk de prestatiemonitor. We willen dit model gaan toetsen in de praktijk en gaan hierover in gesprek met scholen en besturen over de indicatoren. Welke indicatoren vinden zij het meest geschikt voor een betrouwbare inschatting van de onderwijskwaliteit? Welke indicatoren gebruiken zij bij een eigen risico-inschatting? Het onderzoek neemt ongeveer 2 uur in beslag. We benaderen een selectie van de scholen en besturen zelf voor een afspraak.

Save the date: De Staat van het Onderwijs 2020

Het congres De Staat van het Onderwijs vindt komend jaar plaats op woensdag 22 april in het congrescentrum van de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De inspectie presenteert tijdens het congres een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Daarnaast kunt u interessante sessies volgen. Wilt u het congres bijwonen? Zet de datum alvast in uw agenda! Bekijk het nieuwsbericht op onze website voor meer informatie.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.