Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.591 zoekresultaten

* Verplichte velden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Naar een nieuw onderwijsresultatenmodel primair onderwijs

De wijze waarop de inspectie de onderwijsresultaten in het primair onderwijs beoordeelt, is toe aan vernieuwing. We ontwikkelen...

Onderwijsresultaten in het primair onderwijs

Onderwijsresultaten, ook wel opbrengsten genoemd, zijn de resultaten van leerlingen en hun voortgang in ontwikkeling. In de...

Schorsen en verwijderen in het voortgezet onderwijs

Een school voor voortgezet onderwijs mag leerlingen schorsen. De leerling heeft dan tijdelijk geen toegang tot het reguliere...

Waardering 'Goed'

Het bestuur kan een school of opleiding bij de inspectie voordragen voor de waardering ‘Goed’. Dat kan als de basiskwaliteit...

Thema

Informatiebeveiliging en privacy (ibp)

De Inspectie van het Onderwijs wil zorgvuldig omgaan met (bijzondere) persoonsgegevens. Dit is ook een vereiste van de Algemene...

Thema

Onderwijsresultatenmodel po: nieuwe maat voor de leerlingenpopulatie

De manier waarop de inspectie de onderwijsresultaten in het primair onderwijs beoordeelt, is toe aan vernieuwing. Daarom...

Publicatie | 20-06-2018

Toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Naast het toezicht op de onderwijsinstellingen houdt de inspectie toezicht op de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs...

Maatwerk in onderwijstijd voor leerlingen met een beperking

Het uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat alle kinderen onderwijs volgen op school. Soms kunnen kinderen echter vanwege...

Rapporten particuliere scholen (B3) primair onderwijs

Hieronder vindt u een overzicht van B3-scholen voor primair onderwijs, waarover de inspectie na 1 april 2008 óf een bindend...

Meldingsformulier opting out lwoo

Samenwerkingsverbanden die per 1 januari 2019 kiezen voor opting out moeten dit bij de Inspectie van het Onderwijs melden. Het...