Onderzoek bijzondere bekostiging in het primair en speciaal onderwijs

Net zoals vorig jaar voert de inspectie ook dit jaar bij een deel van de besturen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs een onderzoek uit naar de rechtmatige verkrijging van bijzondere bekostiging. Dit doen we in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We voeren het onderzoek bij ongeveer 250 scholen uit en de besturen en scholen die in de steekproef zitten brengen we hiervan op de hoogte.

Leerling in de klas
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs / Inspectie van het Onderwijs

Tijdens het onderzoek bekijken we de (bijzondere) bekostiging voor:

  • leerlingen met een ernstige meervoudige beperking
  • internationaal georiënteerd basisonderwijs
  • opvang asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties
  • culturele minderheden (CUMI) in het speciaal basisonderwijs
  • culturele minderheden (CUMI) in het speciaal onderwijs
  • schipperskinderen
  • materiële instandhouding brancardliften in het speciaal onderwijs
  • materiële instandhouding schoolbaden in het speciaal onderwijs
  • de beloning van leraren die les geven op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs

Ook kijken we naar de registratie van het ongeoorloofd verzuim tussen de eerste schooldag augustus/september 2021 en de teldatum 1 oktober 2021. 

De rapporten die voortvloeien uit het onderzoek publiceren we niet, omdat ze mogelijk te herleiden zijn naar individuele leerlingen. Wel kan het onderzoek gevolgen hebben voor de bekostiging. Dit onderzoek zal in 2023 voortgezet worden bij scholen die in 2020, 2021 en 2022 nog niet zijn gecontroleerd.