Documenten - Speciaal onderwijs

157 documenten van Speciaal onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Deelrapport - De staat van het speciaal onderwijs 2020

De Staat van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector. Dit deelrapport komt ...

Rapport | 22-04-2020

Technisch rapport - Segregatie

Dit is het technisch rapport dat behoort bij het onderdeel segregatie in hoofdstuk 1 van de Staat van het Onderwijs. Het gaat ...

Rapport | 22-04-2020

Oordelen besturen 1 april 2020

In dit bestand vindt u het (eind)oordeel van besturen met peildatum 1 april 2020.

Data-bestand | 22-04-2020

Toelichting open data oordelen op de peildatum 1 april 2020

Uitgebreide toelichting op de databestanden met de oordelen met peildatum 1 april 2020.

Publicatie | 22-04-2020

Oordelen primair, speciaal en voortgezet onderwijs 1 april 2020

In dit bestand vindt u het (eind)oordeel van scholen en afdelingen primair, speciaal en voortgezet onderwijs met peildatum 1 ...

Data-bestand | 22-04-2020

Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en ho over schooljaar 2018-2019

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur (VI) van de ...

Rapport | 22-04-2020

Governance bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs

In dit themarapport beschrijven we de bevindingen van het onderzoek naar het samenspel tussen bestuur en intern toezicht binnen ...

Themarapport | 29-02-2020

Burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen invulling geven aan thema’s waarover ...

Themarapport | 29-02-2020

Lijst Excellente scholen 2019

In dit bestand vindt u de namen en vestigingsplaatsen van Excellente scholen in 2019. Dit zijn scholen met bijzondere ...

Data-bestand | 23-01-2020

Veranderingen samenstelling leerlingenpopulatie speciaal onderwijs 2014-2018

De inspectie heeft in schooljaar 2018/2019 onderzoek gedaan naar de veranderingen in de samenstelling van de leerlingpopulatie in ...

Themarapport | 31-12-2019