Naar vernieuwd toezicht: vervolg regiopilot Culemborg

Begin 2015 heeft de inspectie een pilot uitgevoerd waarbij alle scholen voor po en vo in Culemborg zijn bezocht en een openbaar kwaliteitsoordeel hebben gekregen, waarbij het mogelijk was om de waardering ‘goed’ op schoolniveau te krijgen. Het doel van deze regiopilot was om na te gaan of en in welke mate effecten bij de verschillende stakeholders optreden als alle scholen in één regio vrijwel tegelijkertijd van een dergelijk kwaliteitsoordeel of waardering worden voorzien en hoe deze effecten door hen worden gewaardeerd.

Culemborg kent dertien scholen voor primair onderwijs, waarvan één school voor speciaal basisonderwijs, en twee scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs. De inspectie heeft de onderzoeken in de maanden maart en april 2015 uitgevoerd met een selectie van de standaarden van het eerste conceptwaarderingskader.