Naar vernieuwd toezicht excellente scholen

Het traject Excellente Scholen 2015 was zoals hiervoor aangegeven het eerste traject dat onder de verantwoordelijkheid viel van de inspectie. Hieronder blikken wij kort terug op dit jaar. Om in kaart te brengen wat het traject heeft opgeleverd, wat eraan kan worden verbeterd en wat de effecten zijn van deelname heeft de inspectie na afloop een vragenlijst uitgezet onder de deelnemende scholen en de jury. Ook heeft de inspectie een extern evaluatieonderzoek uit laten voeren.