Gezocht: reguliere scholen die samen met het (voortgezet) speciaal onderwijs werken aan inclusiever onderwijs

Wat doen scholen in het reguliere onderwijs om samen met het (voortgezet) speciaal onderwijs de inclusie van meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te realiseren? Om dat in beeld te brengen, start de Inspectie van het Onderwijs een themaonderzoek. Daarvoor zoekt de inspectie scholen voor basis- en voortgezet onderwijs die samenwerken met het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Eveline de Zeeuw is wetenschappelijk medewerker bij de Inspectie van het Onderwijs en projectleider van het onderzoek. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar het onderzoeksteam is nog op zoek naar scholen die met het onderzoek willen meedoen.

Eveline de Zeeuw

“Werkt uw school samen met het (v)so? Laat het ons weten”

Eveline: “Er bestaan allerlei mooie samenwerkingen tussen het regulier en het (voortgezet) speciaal onderwijs om leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte naar dezelfde school te kunnen laten gaan. Om meer te weten te komen over hoe die initiatieven eruitzien en wat de ervaringen zijn van scholen, zijn we op zoek naar basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs die al samenwerken met het (voortgezet) speciaal onderwijs. We zoeken naar allerlei soorten samenwerkingen, dus we beperken ons voor het onderzoek niet tot de bekende vormen, zoals bijvoorbeeld de structuurklas, samen-naar-school klas, symbiose en de school-in-school constructie. Werkt uw school samen met een (v)so-school om meer leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te betrekken bij het reguliere onderwijs? Dan hopen we dat u mee wilt doen aan ons onderzoek.”

Korte vragenlijst en interviews 

Eveline: “Scholen die meedoen krijgen nog dit schooljaar van ons een korte vragenlijst. De vragenlijst gaat in op de vorm van de samenwerking en de kansen en belemmeringen die scholen zien. Daarnaast willen we graag horen wat de ervaringen zijn van de samenwerkingsinitiatieven. Daarom willen we in schooljaar 2023-2024 bij een deel van de bevraagde scholen ook een paar medewerkers interviewen.”

Aanmelden

Bent u een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs en werkt u samen met het (voortgezet) speciaal onderwijs voor het realiseren van inclusiever onderwijs? En wilt u ons helpen met het onderzoek? Dan kunt u zich aanmelden door uw gegevens in te vullen via het aanmeldformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Klantcontact van de inspectie op telefoonnummer 088-6696060 of via het contactformulier.