Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2004