Jaarverantwoording Lokale Educatieve Agenda en vve

Ieder jaar vragen wij gemeenten om een vragenlijst in te vullen over het jaarlijkse overleg over de Lokale Educatieve Agenda (lea). Vanaf 1 januari 2024 moet het college van burgemeester en wethouders de lijst vaststellen voordat de gemeente de verantwoording naar de inspectie stuurt. Het terugsturen doet u voor 1 april 2024.

Deze wijziging komt door de nieuwe ‘Regeling periodieke verstrekking systematische toezichtinformatie vve en lea’. U vindt de Regeling in de Staatscourant 2023 nummer 12490. Door de regeling verandert de jaarlijkse vragenlijst in een vastgestelde jaarverantwoording. Gemeenten leggen dan met een online formulier elk jaar voor april verantwoording af over het jaarlijkse overleg over de Lokale Educatieve Agenda. De verantwoording gaat over het voorgaande jaar. De inspectie gebruikt de gegevens voor het maken van een risicoanalyse. Daarnaast heeft de jaarverantwoording het doel om de minister te informeren over de uitvoering van deze taken door de gemeente.

Jaarverantwoording 2023

Gemeenten ontvangen op 8 januari 2024 voor het eerst de online vragenlijst voor de jaarverantwoording 2023. Wij zullen de vragenlijst sturen naar alle gemeentelijke contactpersonen voor onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten moeten de jaarverantwoording uiterlijk 1 april hebben vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en aan ons terugsturen.

Gemeenten ontvangen eind november 2023 van ons alvast de inhoud van de vragenlijst. Zo weten gemeenten welke vragen ze kunnen verwachten in januari.

De risicoanalyse

De jaarverantwoording gebruiken we voor het maken van een risicoanalyse. Zien we mogelijke risico’s? Dan onderzoeken we samen met de gemeente of de risico’s die we zien ook echt betekenen dat er iets niet goed gaat. En of het op het moment van contact nog steeds zo is. Gaat het om grote risico’s in de uitvoering van de gemeentelijke taken? Dan gaan we een onderzoek doen. Als dan blijkt dat een gemeente niet voldoet aan de uitvoering van de wettelijke taken dan schrijven we een rapport.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs