Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Zoeterwoude

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Zoeterwoude.