Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeene Gilze en Rijen

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Gilze en Rijen.