Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Borne

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente. Ook kijken we naar de kwaliteit van de basisscholen en kinderdagverblijven (locaties) waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport van de gemeente Borne.

De gemeente heeft in 2022 voldaan aan de herstelopdrachten. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke voorschriften.