Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Midden-Drenthe

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Midden-Drenthe.

Op 1 februari 2022 zijn de tekortkomingen met betrekking tot toeleiding en resultaatafspraken vve opgeheven. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.