Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Zuidplas

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Zuidplas.

De gemeente heeft in januari 2023 voldaan aan de herstelopdrachten. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke voorschriften.