Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Pijnacker-Nootdorp

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Op 11 januari 2022 zijn de tekortkomingen met betrekking tot bereik, toeleiding en resultaten opgeheven. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.