Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Rozendaal

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport van de gemeente Rozendaal.

Op 8 februari 2022 zijn de tekortkomingen met betrekking tot toeleiding, doorgaande lijn en resultaatafspraken vve opgeheven. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.