Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Renswoude

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport van de gemeente Renswoude.

Op 17 juni 2021 zijn de tekortkomingen met betrekking tot doorgaande lijn en resultaatafspraken vve opgeheven. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.