Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Duiven

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport van de gemeente Duiven.

In juni 2021 zijn de tekortkomingen met betrekking tot bereik vve opgeheven. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.