Kwaliteit voor en vroegschoolse educatie Texel

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente. Ook kijken we naar de kwaliteit van de basisscholen en kinderdagverblijven (locaties) waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport van de gemeente Texel.

De gemeente heeft in 2022 voldaan aan de herstelopdrachten. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke voorschriften.