Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Mook en Middelaar

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport van de gemeente Mook en Middelaar. 

Op 15 februari 2022 zijn de tekortkomingen met betrekking tot bereik, toeleiding, doorgaande lijn en resultaatafspraken vve opgeheven. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.