Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Hilvarenbeek

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport van de gemeente Hilvarenbeek.

Op 19 januari 2023 heeft de gemeente voldaan aan de herstelopdracht met betrekking tot resultaatafspraken. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke voorschriften.