Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Ameland

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport van de gemeente Ameland.

Op 21 december 2021 zijn de tekortkomingen met betrekking tot toeleiding en resultaten vve opgeheven. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.