Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Gulpen-Wittem

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Gulpen-Wittem.

Op 25 april 2022 is de tekortkoming met betrekking tot de resultaatafspraken. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.