Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Oostzaan

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Oostzaan.

In 2022 heeft de gemeente Oostzaan voldaan aan de gegeven herstelopdrachten. Hiermee voldoet de gemeente aan alle wettelijke voorschriften.