Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Simpelveld

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente. Ook kijken we naar de kwaliteit van de basisscholen en kinderdagverblijven (locaties) waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Simpelveld.

Op 1 juli 2022 is de tekortkoming met betrekking tot de resultaatafspraken opgeheven. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.