Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Roermond

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente. Ook kijken we naar de kwaliteit van de basisscholen en kinderdagverblijven (locaties) waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Roermond.

Op 17 februari 2022 zijn de tekortkomingen met betrekking tot resultaatafspraken vve opgeheven. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.