Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Krimpen aan den IJssel

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente. Ook kijken we naar de kwaliteit van de basisscholen en kinderdagverblijven (locaties) waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden in die gemeente.

Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Krimpen aan den IJssel.