Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Wijk bij Duurstede 2017

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Wijk bij Duurstede.