Toezicht op de taakuitvoering van toezicht kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Heemstede

De gemeente Heemstede is door de Inspectie van het Onderwijs geselecteerd voor een nader onderzoek omdat de gemeente geen jaarverslag 2013 heeft ingediend. Hierdoor wordt de gemeente op alle wettelijke criteria beoordeeld, te weten:

  • het wettelijk criterium Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen moet actueel, juist en volledig zijn
  • het wettelijk criterium tijdig behandelen van de aanvragen tot registratie
  • het wettelijk criterium uitvoering van de jaarlijkse verplichte onderzoeken
  • het wettelijk criterium handhavend optreden