Toezicht op de taakuitvoering van toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer is door de Inspectie van het Onderwijs geselecteerd voor een nader onderzoek omdat uit de verantwoordingsinformatie over 2013 is gebleken dat er mogelijke tekortkomingen zijn op de wettelijke criteria:

  • Het wettelijk criterium uitvoering van de jaarlijkse verplichte onderzoeken
  • Het wettelijk criterium handhavend optreden