Opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs

Iedere opleiding (of groep van opleidingen) in het bekostigd hoger onderwijs heeft een opleidingscommissie. De opleidingscommissie adviseert de opleiding over de (uitvoering) van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) en tal van onderwijsgerelateerde zaken. De Inspectie van het Onderwijs doet periodiek onderzoek naar het functioneren van de deze commissies.

Wet Versterking Bestuurskracht

Met ingang van 1 september 2017 krijgen opleidingscommissies door de Wet Versterking Bestuurskracht nadrukkelijk als centrale taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De opleidingscommissies krijgen dan instemmingsrechten op onderdelen van de OER en adviesrecht op de onderdelen waarop ze geen instemmingsrecht heeft. De commissies moeten voor de helft bestaan uit personeelsleden en voor de andere helft uit studentleden.

Inspectieonderzoek naar het functioneren van opleidingscommissies

De inspectie heeft zowel in 2010 als in 2016 onderzoek gedaan naar het functioneren van opleidingscommissies. Om het functioneren van opleidingscommissies te bevorderen zijn goede voorbeelden geïnventariseerd. Tips, handzame documenten en portretten van opleidingscommissies kunt u vinden in het rapport Recht van spreken en op de website www.opleidingscommissies.nl.  Op onze pagina Kwaliteitszorg, bestuur en inspraak vindt u meer informatie over de inspectieonderzoeken.

Website Opleidingscomissies.nl

De inspectie heeft in samenwerking met studentenbonden het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) een speciale website over opleidingscommissies in het hoger onderwijs gelanceerd  (www.opleidingscommissies.nl).

Met deze website willen de drie organisaties een kennisplatform bieden om het functioneren van de opleidingscommissies te versterken door opgedane kennis te delen. In november 2016 heeft de inspectie de website overgedragen aan ISO en LSVb.