Ad-opleidingen gestaag populairder

De afgelopen jaren zijn de associate degree-opleidingen (kortweg Ad-opleidingen) gaandeweg populairder geworden onder studenten. Daarbij bieden hogescholen ook steeds meer van deze 2-jarige hbo-opleidingen, die qua niveau tussen mbo-4 en hbo-bachelor inliggen. De Inspectie van het Onderwijs heeft de recente ontwikkeling van de Ad-opleidingen en de Ad-studenten in kaart gebracht.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Aanbod Ad-opleidingen neemt toe 

De Ad-opleidingen bestaan sinds 2013. Tot dan toe bestond er nog geen opleiding op dit niveau. Ad-opleidingen zijn praktijkgericht, ze bereiden studenten voor op de arbeidsmarkt of op een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Jaarlijks komen er in Nederland ongeveer 20 Ad-opleidingen bij: in oktober 2021 waren er 263 bekostigde en private Ad-opleidingen; in 2017 waren dat er nog 192. Er zijn vooral Ad-opleidingen binnen de sectoren Economie en Techniek.

Bijna 20.000 Ad-studenten ingeschreven

Ook het aantal Ad-studenten neemt jaarlijks toe. In 2021 waren het er 19.719 bij bekostigde opleidingen, tegen 8.577 in 2017. Om aan een Ad-opleiding te beginnen heb je een mbo-4-, havo- of vwo-diploma nodig; ruim driekwart van de studenten komt vanuit het mbo. Ad-opleidingen kunnen, naast een opstap voor mbo-studenten, ook fungeren als een alternatief voor studenten uit het overige hoger onderwijs. Bijvoorbeeld voor studenten die eerder bij een hbo-bachelor stonden ingeschreven.
 
Het zogeheten diplomarendement neemt ook toe. Steeds meer studenten behalen een diploma aan hun oorspronkelijke bekostigde Ad-opleiding binnen de studieduur van de 2 jaar die ervoor staan, of hooguit 1 jaar extra. Van degenen die in 2018 begonnen was dat 47%, voor de lichting 2014 haalde nog 38% het Ad-diploma binnen 3 jaar.

De Inspectie van het Onderwijs heeft de gegevens over ontwikkeling van de Ad-opleidingen in beeld gebracht in de factsheet Associate degree-opleidingen 2017-2021.