Toezichtarrangementen (voortgezet) speciaal onderwijs per school op 1 september 2016

Overzicht van de arrangementen (basis, zwak of zeer zwak) van de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs op 1 september 2016.

Het toezichtarrangement van een afdeling kan inmiddels veranderd zijn. De actuele situatie vindt u met https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/.