Wat zijn de grootste verschillen tussen de onderzoekskaders per sector? 

Er zijn onderzoekskaders voor po, vo, (v)so en mbo.  De onderzoekskaders zijn zoveel mogelijk hetzelfde voor alle sectoren. Er zijn kleine verschillen per sector. Die verschillen hangen samen met de aard van de sector of met de wet- en regelgeving die geldt voor die sector.