Toezicht op scholen

Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen bezoeken we een deel van de scholen dat onder een bestuur valt voor verificatie-activiteiten. Dit geldt voor de scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Daarnaast onderzoeken we scholen als tijdens de jaarlijkse prestatieanalyse of na signalen blijkt dat er risico’s zijn op de school.

Soorten onderzoeken op scholen

Dit zijn de activiteiten die de inspectie op scholen uitvoert:

a. Jaarlijkse prestatieanalyse van iedere school

Ieder jaar maken wij een analyse van iedere school of instelling. Dat doen we op basis van de informatie die de inspectie al heeft over het bestuur en de scholen en opleidingen. Meer informatie vindt u op de webpagina over de jaarlijkse prestatieanalyse.

b. Kwaliteitsonderzoek bij risico’s

Als tijdens de jaarlijkse prestatieanalyse blijkt dat er risico’s zijn bij een school, voeren we zo nodig onderzoek uit. Ook als het bestuur nog niet voor het vierjaarlijks onderzoek staat ingepland. Bij zo’n onderzoek observeren inspecteurs lessen en analyseren ze gegevens die de school bijhoudt. Ook voeren ze gesprekken met betrokkenen. Meldingen en signalen kunnen ook aanleiding zijn voor een kwaliteitsonderzoek. Ten slotte kan een tussentijds kwaliteitsonderzoek worden ingesteld om de kwaliteit van een school te beoordelen als de school eerder van de inspectie een herstelopdracht heeft gekregen.

c. Vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen

Iedere 4 jaar onderzoekt de inspectie ieder schoolbestuur. De inspectie onderzoekt het bestuur en beoordeelt het bestuur in ieder geval op de kwaliteitszorg en het financieel beheer. De scholen van het bestuur waar risico’s zijn, worden altijd onderzocht met een kwaliteitsonderzoek.

Verificatie-activiteiten

Bij een deel van de andere scholen van het bestuur voeren we zogeheten verificatie-activiteiten uit. Deze  laten zien of de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Dat kan door klassen te bezoeken, en bijvoorbeeld door met leraren te spreken over wat de inspecteurs uit de gesprekken met het bestuur hebben meegenomen. Als blijkt dat er  risico’s zijn leidt dat tot een gesprek met het bestuur en eventueel een kwaliteitsonderzoek.