Ik heb een vraag over een ongewenste situatie op school. Bij wie kan ik terecht?

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, discriminatie en radicalisering.

Lees meer over (het bereiken van) de vertrouwensinspecteur