Aantal dossiers kinderopvang bij vertrouwensinspecteurs fors toegenomen

De vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs geven jaarlijks een overzicht van het aantal binnengekomen dossiers. Binnen de kinderopvang is in 2022 is het aantal dossiers gestegen naar 233 dossiers, in 2019 waren dit er 134. De dossiers gaan over seksueel misbruik en seksuele intimidatie, over fysiek en psychisch geweld en over discriminatie en radicalisering. Een gedeelte van de dossiers komt voort uit de meld-, overleg- en aangifteplicht. 

Seksueel misbruik: 36 dossiers, 22 dossiers met een redelijk vermoeden van een mogelijk strafbaar feit

Voor seksueel misbruik van een met taken belast persoon jegens een minderjarig kind geldt de meld-, overleg- en aangifteplicht. In 2022 was bij 26 van de 36 dossiers de beklaagde een met taken belast persoon. Een met taken belast persoon is bijvoorbeeld een leerkracht of een lid van het onderwijs ondersteunend personeel. In 22 van deze 26 dossiers is in het overleg een redelijk vermoeden van een mogelijk strafbaar feit vastgesteld. De houder is hierbij verwezen naar de zedenpolitie voor het doen van aangifte of het maken van een melding.

Seksueel misbruik door een met taken belast persoon

Seksueel misbruik door een met taken belast persoon
Seksueel misbruikTaken belast persoon
20193322
20202120
20212923
20223626
Brontabel als csv (92 bytes)

Seksueel misbruik en seksuele intimidatie

Er is een lichte stijging zichtbaar in de dossiers die gaan over seksueel misbruik. En een forsere stijging is zichtbaar bij dossiers over seksuele intimidatie, zowel bij  kinderdagverblijven als bij de buitenschoolse opvang.

Verdeling dossiers seksueel misbruik en seksuele intimidatie, per opvangvoorziening

Verdeling dossiers seksueel misbruik en seksuele intimidatie, per opvangvoorziening In 2022
Dossiers
Seksueel misbruik kinderdagverblijf16
Seksuele intimidatie kinderdagverblijf15
Seksueel misbruik buitenschoolse opvang9
Seksuele intimidatie buitenschoolse opvang28
Seksueel misbruik gastouderopvang11
Seksuele intimidatie gastouderopvang4
Brontabel als csv (269 bytes)

Mishandeling: 53 dossiers, 28 dossiers met een redelijk vermoeden van een mogelijk strafbaar feit

Ook voor de subcategorie mishandeling, die valt onder de categorie fysiek geweld, geldt de meld-, overleg en aangifteplicht. Het ging in 2022 in 53 van de 103 dossiers over een vorm van mishandeling. In het merendeel (48 van de 53) van de dossiers was de beklaagde een met taken belast persoon. In het overleg tussen de houder en de vertrouwensinspecteur is in 28 van de 48 dossiers een mogelijk vermoeden van een strafbaar feit ingeschat en is de houder verwezen naar de politie voor het doen van aangifte of melding. 

Fysiek geweld, waarvan mishandeling en aandeel mishandeling door taken belast persoon

Fysiek geweld, waarvan mishandeling en aandeel mishandeling door taken belast persoon
JaarFysiek geweldWaarvan mishandelingAandeel mishandeling door taken belast persoon
2019552020
2020402017
2021623231
20221035348
Brontabel als csv (152 bytes)

In de categorieën fysiek en psychisch geweld zijn het aantal dossiers ruim verdubbeld ten opzichte van 2019. Met name het aantal dossiers in de gastouderopvang is hierin opvallend.

Fysiek geweld en aandeel mishandeling, per opvangvoorziening

Fysiek geweld en aandeel mishandeling, per opvangvoorziening In 2022
Dossiers
Buitenschoolse opvang: Fysiek geweld18
Buitenschoolse opvang: Waarvan mishandeling8
Kinderdagverblijf: Fysiek geweld63
Kinderdagverblijf: Waarvan mishandeling30
Gastouderopvang: Fysiek geweld22
Gastouderopvang: Waarvan mishandeling15
Brontabel als csv (260 bytes)

Achtergrond vergelijking 2019 met 2022

Het Overzicht dossiers vertrouwensinspecteurs kinderopvang omvat doorgaans een periode van 3 jaar. In dit overzicht vergelijkt de inspectie echter de gegevens van 2022 met 2019. Door afwijkende omstandigheden rondom de coronapandemie, heeft de inspectie er eenmalig voor gekozen om een vierjarig overzicht uit te brengen. Doordat de kinderopvang deels gesloten was in 2020 en 2021, is een goede vergelijking van 2022 namelijk niet mogelijk.

Lees meer over de vertrouwensinspecteurs van de inspectie

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs