Toezicht op bevoegdheid leraren en Verklaring omtrent het gedrag (speciaal onderwijs)

Het is belangrijk dat leerlingen les krijgen van gekwalificeerde docenten. Wij letten daarom de komende jaren in het bijzonder op de bevoegdheid van de leraar in het (voortgezet) speciaal onderwijs en op het bezit van de Verklaring omtrent het gedrag (vog). Als deze ontbreekt, moet het bestuur per direct aan de persoon een Verklaring omtrent het gedrag vragen en de persoon op non-actief zetten tot de verklaring overhandigd is.

Bevoegdheid leraar

De inspectie ziet erop toe dat er bevoegde leerkrachten voor de klas staan. Indien nodig wordt het bestuur hierop aangesproken. Het stroomschema zoals wij eerst hadden wordt momenteel herzien. U kunt zelf in het handboek onderwijsbevoegdheden van DUO nazoeken wie er bevoegd is om onderwijs te geven.

Verklaring omtrent het gedrag

Het uitgangspunt is: iedereen die (betaald of onbetaald) werkt met kinderen en jongeren in het onderwijs dient in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag te zijn. Voor het onderwijzend personeel is het bezit van de vog één van de bevoegdheidseisen, aldus de Wet op de expertisecentra. Een leerkracht die niet in het bezit is van een vog, is dus niet bevoegd om onderwijs te geven.