Uitwerking berekening prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs 2022

In de berekening prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs wordt de berekening achter de prestatieanalyse speciaal onderwijs 2022 uiteengezet. De prestatieanalyse speciaal onderwijs 2022 is gebaseerd op data die de inspectie heeft verzameld met behulp van opbrengstgegevens over schooljaar 2021-2022.

Wij vroegen naar uitstroom- en IQ-gegevens van het cohort 2021-2022 en naar de bestendiging van cohort 2020-2021. De vragenlijst is waar mogelijk gelijk gehouden aan vorig jaar, om de gegevens over de jaren heen vergelijkbaar te houden.