Uitwerking berekening prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs 2020

Met ingang van schooljaar 2019/2020 kijken we in de jaarlijkse prestatieanalyse breder naar risico’s op scholen aan de hand van meerdere indicatoren. In de ‘Uitwerking berekening prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs 2020’ lichten we de berekening toe van de indicatoren uit de vragenlijst opbrengsten uit het najaar 2020. Om de gegevens over de jaren vergelijkbaar te houden, is er in de vragenlijst niets gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Wel geven we dit jaar voor het eerst een terugkoppeling over de vraag of leerlingen op, onder of boven het niveau uit het ontwikkelingsperspectief zijn uitgestroomd.