Uitwerking berekening prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs 2017

In de berekening prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs wordt de berekening achter de prestatieanalyse speciaal onderwijs 2017 uiteengezet. De prestatieanalyse speciaal onderwijs 2017 is gebaseerd op data die de inspectie heeft verzameld met behulp van de vragenlijst uit het najaar van 2017. De data worden gebruikt voor het bepalen van het risico per onderwijskundige eenheid (OKE). De berekening zoals in dit document weergegeven, is uitsluitend van toepassing op de prestatieanalyse 2017 (schooljaar 2016/2017).