Uitwerking berekening prestatieanalyse sector speciaal onderwijs 2016

In dit document wordt de berekening achter de prestatieanalyse speciaal onderwijs  2016 uiteengezet. Op basis van dit document is het mogelijk om met de ingevulde vragenlijst van een onderwijskundige eenheid (OKE) het risico te bepalen over het schooljaar 2015/2016. Dit betreft zowel het risico per indicator als het totale risico op basis van alle indicatoren samen. De berekening zoals in dit document weergegeven, is uitsluitend van toepassing op de prestatieanalyse 2016 (schooljaar 2015/2016).