Financieel toezicht in het vierjaarlijks onderzoek

In het vierjaarlijks onderzoek bij besturen maakt de inspectie bij de beoordeling van het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA) gebruik van 3 standaarden. Het financieel beheer is hiervan telkens een integraal onderdeel. De 3 standaarden van het waarderingskader geven samen zicht op de kwaliteitscyclus van het bestuur. Als deze cyclus op orde is, is het bestuur in staat de basiskwaliteit te realiseren en te borgen, het onderwijs te verbeteren en te zorgen voor deugdelijk financieel beheer.

3 standaarden van het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA)