Moet de leraar alle methodetoetsen afnemen, analyseren en vastleggen?

Nee. Een basisschool is verplicht de ontwikkeling van de leerlingen systematisch te volgen. De leraar stemt het onderwijs hierop af; methodetoetsen kunnen hier aan bijdragen. Maar de school bepaalt zelf of er methodetoetsen worden afgenomen en hoe deze worden gebruikt, geanalyseerd en worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.